Wilhelminaplein

De basis van zijn werk is de oneindige beeldenstroom die dagelijks op ons afkomt. Televisie, foto’s, verpakkingen, teksten, internet, etc. Eric filtert wat hem inspireert, raakt, ontroerd en laat lachen. Zo legt hij een eigen beeldbank aan waar hij eindeloos uit kan putten.
In zijn schilderijen en tekeningen reorganiseert hij beelden en teksten, en gaat hij op zoek naar nieuwe associaties. Belangrijk daarbij is het proces van toevoegen en weghalen. Het fragmentarische en de gelaagdheid die daaruit ontstaat roept associaties op met vage herinneringen aan gedachten, bestemmingen.

Tekeningen ontstaan vanuit een blanco beginpunt. De routine in de lijnvoering die hij heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren helpen hem het verhaal te creëren. Mede door zijn achtergrond als grafisch ontwerper komen veel typografische en iconografische elementen terug in zijn werk.

Containerkunst is een project van Kings of Colors en de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wilhelminaplein