Visstraat

Antwan’s oeuvre is niet te plaatsen binnen een enkele stroming. Hij springt van abstract naar figuratief naar ruimtelijk naar digitaal en vice versa. Dit maakt het soms lastig voor de ontvanger om hem te plaatsen of te duiden. Noem het multidisciplinair of trans-creatief, het is hem om het even, het is wat het is.

Zijn figuratieve werk komt altijd voort uit maatschappelijke standpunten of persoonlijke ervaring(en). Een reactie uit frustratie of bewondering, beoordelend of veroordelend vaak gebracht vanuit een satirische benadering of simpelweg met een kleine knipoog. Neem het niet altijd te serieus. Antwan is van mening dat mensen, die zichzelf (veel) te serieus nemen, die zijn gaan geloven in hun eigen “toneelstuk”, blokkeren in andersdenkend en vastroesten in hun eigen realiteit. alleen open staan, zoeken of manipuleren van argumenten die hun bekrompen gedachten goed staven. Hierdoor komen democratie, vrijheid (van meningsuiting) en diversiteit onder druk te staan. Antwan “trap” dan ook graag met enige regelmaat tegen bepaalde visies, tradities, overtuigingen en standpunten aan.

Containerkunst is een project van Kings of Colors en de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Visstraat